Support varje dag till 21:00

Råd med det bästa!

Support att göra badrum själv

Miljöpolicy för Kakelplattan AB.

# Miljöarbetet ska bedrivas öppet och i samarbete med leverantörer, fraktbolag, tillverkare och kunder.

# Utgångsläget för vår verksamhet är att ständigt förbättra och söka nya lösningar på miljöområdet. Vi åtar oss givetvis att följa gällande lagstiftning avseende yttre och inre miljö.

# Alla inköp ska göras så miljövänligt som möjligt. Vid två likvärdiga produkter skall den minst miljöfarliga produkten användas.

# Det avfall som uppstår återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

# Det ingår i varje medarbetares uppgift att identifiera och hantera verksamhetens miljöfrågor i enlighet med denna policy.

# Krav ska ställas på att underleverantörerna har ett utarbetat och organiserat miljöarbete.

Viktiga frågor för 2017-2019.

1) Frakter ska inte skickas fram och tillbaka över Sverige, tack vare lagercentra så kan vi minska varors transporter i Sverige genom direktleverans till kunder utan att det fraktas till Karlstad först.

2) Återanvändning av emballage såsom plast och papp. Inlett under 2018.

3) Borttagande av Broschyrer såsom produktkataloger, beskrivningar och manualer ska minska då kunder ska kunna se detta via Internet.